PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚMIŁOWO

ŚW. MAŁGORZATA

Świętość nie jest przywilejem nielicznych, lecz powinnością wszystkich.


Św. Małgorzata pochodziła z Antiochii (Azja Mniejsza). Pierwszą gminę chrześcijańską założył tu św. Paweł podczas swej 1. podróży w latach: 45-49. Patronka naszej parafii żyła pod koniec III wieku, czyli ok. 1700 lat temu. Ile miała lat? Źródła nie są tu zgodne: 15 lub 24. Wg podania miała być córką pogańskiego kapłana. Po śmierci matki została oddana pod opiekę piastunce, która była chrześcijanką. Ta doprowadza ją do poznania nauki Pana Jezusa i do chrztu św. Wybuchło właśnie prześladowanie, najdłuższe i najokrutniejsze obejmujące całe imperium rzymskie, za panowania cesarza Dioklecjana (284-305).

Gdy po pewnym czasie Małgorzatę odwiedził jej ojciec, zauważył postęp w cnotach. Jako kapłan pogański wpadł jednak w gniew, dowiedziawszy się, że jego córka jest chrześcijanką i potajemnie bierze udział w chrześcijańskich zgromadzeniach. Gdy krzyk i chłosta nie pomogły, za upór i nieposłuszeństwo wygania ją w łachmanach na pole. Małgorzata cieszy się, że może cierpieć dla Chrystusa. Na pewno znała słowa ewangelii: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien". Wygnana pasie bydło. Jest spokojna, wesoła. Tu ma czas na modlitwę. Zapewne modli się słowami psalmu 45: „Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o domu twego ojca. Król pragnie twego piękna. On twoim Panem, oddaj Mu pokłon”.

Po pewnym czasie ojciec znów woła Małgorzatę. Nie pomogło schlebianie. Nie pomogły pogróżki. Małgorzata zawierzyła Chrystusowi. Woli życie oddać, niż zdradzić swego Oblubieńca. By złamać upór swej córki, ojciec donosi namiestnikowi rzymskiemu Olibariuszowi, że jego córka zmieniła wiarę. Ponieważ Małgorzata była bardzo piękna, namiestnik zakochał się w niej. Chciał pojąć ją za żonę. Małgorzata stanowczo mu odmawia. Twierdzi, że ma już Oblubieńca, Jezusa Chrystusa.

Namiestnik rzymski kazał aresztować świętą Dziewicę i usiłował skłonić ją do odstępstwa obietnicami i groźbami. Kiedy te zawiodły, nakazał stosować wobec Małgorzaty wyszukane tortury: sieczono rózgami, szarpano jej ciało hakami i podpalano ogniem. Następnie wrzucono ją do więzienia, grożąc jeszcze większymi mękami. Wtedy też miał się jej pojawić szatan w postaci smoka i ją zaatakować. Odpędziła go jednak znakiem Krzyża świętego. Kiedy nadal obstawała przy wierze świętej, została ścięta mieczem.

Bohaterska śmierć Dziewicy nadała rozgłos jej imieniu. Święta Męczennica dała początek 11 świętym i 13 błogosławionym o tym samym imieniu. Św. Małgorzata należała do najbardziej znanych i popularnych świętych w średniowieczu. Należała do 14 Wspomożycieli, do których uciekano się w szczególnych potrzebach. Jej uroczystość przypada 20 lipca, gdyż tego dnia miała ponieść śmierć męczeńską w latach 303-305.

Ikonografia: w naszej parafii posiadamy dwie figury Świętej, w tym rzeźba licząca ponad 500 lat oraz jeden obraz z poprzedniego kościoła, znajdujący się w refektarzu. Przedstawiana jest ze smokiem lub z krzyżem w ręku, którego to znakiem odpędziła szatana oraz z mieczem, którym zastała ścięta. Dla podkreślenia jej pochodzenia ze szlachetnej rodziny, przedstawia się ją zwykle, podobnie jak św. Barbarę i Katarzynę, z koroną na głowie, chociaż nigdy nie była królową.

Ku czci naszej Patronki wybudowano w Polsce 70 kościołów, m.in. w Chojnie koło Smogulca. Wizerunek naszej Świętej możemy znaleźć w herbach miast: Nowy Sącz, Ożarów, Przysucha, Szczekocin, Sawin, Tomaszów Mazowiecki, Tuchola i Golub-Dobrzyn. Z dniem św. Małgorzaty czy też z jej imieniem lud łączył szereg przysłów, jak np. "Św. Małgorzata zapowiada środek lata". Topografia polska zna 7 miejscowości, które zapożyczyły swą nazwę od imienia Małgorzaty. Św. Małgorzata jest patronką szczęśliwego porodu i dobrych narodzin. Uciekamy się do niej w pokusach i w zwątpieniach. Postać św. Małgorzaty PM, choć od jej męczeńskiej śmierci minęło 1700 lat, jest stale aktualna. Zwłaszcza dziś, gdy w imię postępu i tzw. powrotu do Europy oficjalnie deprawuje się dzieci i młodzież, kiedy ma się liczyć tylko pieniądz, kiedy porno i sex-shopy w popiół obracają radość młodych Polaków, doprowadzając często do poważnych dramatów. Dziś, kiedy oficjalnie wyszydza się wartości chrześcijańskie, właśnie dziś kiedy środki przekazu nie pomagają nam być lepszymi, piękniejszymi; kiedy wręcz przeciwnie, zamulają sumienia i zaczadzają umysły, niech wzorem do naśladowania będzie patronka naszej parafii św. Małgorzata Panna i Męczenniczka.

w: Pan łączy nas, nr 3/97(12)

 

Ja przez cała ciąże się modliłam do Św. Małgorzaty, teraz też. I powiem krótko: poród był szybki i lekki. Czyli to, co o św. Małgorzacie i jej "możliwościach" jest zawarte w książce: Szkice niedokończone, to prawda. A my z Kamilem mieliśmy takie postanowienie, że jeśli będzie dziewczynka to będzie miała na imię Małgosia. No, ale jest Staś:) - wiec jeszcze lepiej.

Agnieszka Hoppa /28 VII 12/


 

PIEŚŃ DO ŚW.MAŁGORZATY

1 O Chryste, źródło czystości i dawco siły w męczeństwie,
Nagradzasz świętych za cnoty, więc przez nich przyjmij te modły.

2 Sławimy dzisiaj z radością Dziewicę pełną odwagi:
Za czystość serca i mękę podwójną cieszy się chwałą.

3 Przez mężne wiary wyznanie złożyła z życia ofiarę.
I cierpiąc ciała katusze oddała ducha w Twe ręce.

4 Przykładem odtąd się stała, jak lęk zwyciężać należy
I gardzić świata ponętą, by pełnię wiary osiągnąć.

5 Niech jej przyczyna za nami wyjedna Twe miłosierdzie,
Uwolni z grzesznych skłonności i Twojej łasce nas podda.

6 Domem i nami wszystkimi opiekuj się, Małgorzato.
Wspieraj modłami swoimi, byśmy dojść mogli do Boga.

 

Inna pieśń:

Choć tyle wieków od Ciebie nas dzieli
Patronko nasza, Małgorzato święta,
Choć już królujesz tam, gdzie są anieli
Nasza parafia o Tobie pamięta.

Ty, coś złożyła ślub wiecznej czystości,
Gdy byłaś jeszcze maleńką dziewczyną,
Ty za niewiasty nasze błagaj Pana,
Aby szły mężnie Twoim świętym śladem.

Módl się za nami, za parafię naszą,
I krzep nas w walce Twoimi modłami.
Otocz Twe dzieci silnej pieczy zbroją,
O, święta Panno, przyczyń się za nami.

Obraz św. Małgorzaty PM z naszego starego kościoła z 1836 r.
Obecnie znajduje się on w refektarzu.


Św. Małgorzato, któraś młodość i piękno umiała poświęcić Temu, który jest pięknem najwyższym
- miej nas w opiece!

Św. Małgorzato, któraś dała przykład odwagi i trwałości
w wierze
- miej nas w opiece!

Św. Małgorzato, któraś walczyła z groźną bestią
- ucz nas jak walczyć z wszelkim złem!

Daj nam siły w przeciwnościach, wspieraj swoim męstwem
i doprowadź do Królestwa Miłości.

Ucz nas przykładem życia przyznawać się do Chrystusa, który nas wybrał i ukochał.


O ŚWIĘTYCH MAŁGORZATACH

Nie ma wątpliwości, że nasza św. Małgorzata PM jest pierwszą z wszystkich świętych noszących to imię. Oddała ona swe życie dla Chrystusa ok. 307 r. Pełny spis świętych znajduje się w Martyrologium Rzymskim. Na każdy dzień wg tej oficjalnej księgi Kościoła przypada więcej świętych; nawet kilkadziesiąt; bywa że i więcej. Nie licząc nowo wyniesionych na ołtarze, nasza Święta dała początek 11 świętym i 13 błogosławionym o tym samym imieniu.
W Ilustrowanym Leksykonie Świętych z 2003 r. znajdziemy 15 życiorysów św. Małgorzat, żyjących
w różnym czasie oraz czczonych w różnych okresach roku liturgicznego:

1. Św. Małgorzata Angielska – święto 3 II; żyła w XII w. na Węgrzech.
2. Św. Małgorzata Bourgeoys – święto 12 I; żyła w XVII w., pochodziła z Francji, działała w USA.
3. Św. Małgorzata Clitherow – 21 X; zginęła w XVI w. w Anglii umęczona przez zgniecenie ciężkimi kamieniami.
4. Bł. Małgorzata Ebner – 20 VI; XIII/XIV w., jedna z największych mistyczek niemieckich.
5. Św. Małgorzata Alacoque – 16 X; znamy ją najbardziej z objawień dotyczących kultu Najśw. Serca Pana Jezusa. Najważniejszą wizję przeżyła w r. 1675, w roku powstania u nas Bractwa Szkaplerznego. Wspominamy ją często w I piątki miesiąca.
6. Bł. Małgorzata Pole – 27 V; żyła w XV/XVI w. w Anglii. Została ścięta bez dowodów winy.
7. Bł. Małgorzata Sabaudzka – 23 XI; żyła w XV wieku we Włoszech.
8. Św. Małgorzata Szkocka (królowa) – żyła w XI w.
9. Św. Małgorzata Węgierska (królowa) – 20 VII; żyła w XIII w.
10. Bł. Małgorzata z Citta di Castello – 13 IV; mistyczka. Żyła we Włoszech w XIII/XIV w. Po urodzeniu została porzucona przez rodziców ponieważ była niewidoma.
11. Św. Małgorzata z Cortony – 22 II; żyła w XIII w. we Włoszech. Jako młoda kobieta żyła 9 lat w wolnym związku. Gdy zabito jej kochanka, podejmuje surową pokutę. Doświadcza wielu łask mistycznych.
12. Bł. Małgorzata z Lotaryngii – 2 XI; żyła na przełomie XV/XVI w.
13. Bł. Małgorzata z Lowanium – 2 IX; żyła w XIII w. w Belgii. Była męczennicą.
14. Bł. Małgorzata z Ypers – 20 VII; żyła w XIII w. w Belgii. Już w młodości wybrała życie surowej pokuty i całkowitego ubóstwa.
15. ŚW. MAŁGORZATA PM – 20 VII; patronka naszej parafii.

Tak jak o wymienionych św. Małgorzatach zachowało się wiele wiadomości historycznych, tak o naszej patronce fakty historyczne uzupełniane są legendami. One jednak nie umniejszają jej wielkości, bo właśnie to, że o kimś krążą legendy, świadczy o wielkości danej osoby. Powinniśmy się cieszyć, że patronką naszej parafii jest właśnie ta pierwsza MAŁGORZATA – DZIEWICA I MĘCZENNICA. Świadczy to również o długiej historii naszej parafii, przekraczającej wiele ponad 500 lat, gdyż parafie pw. św. Małgorzaty PM powstawały w wieku XII, XIII lub XIV.

CZY ZNASZ SWOJEGO PATRONA ?
Koniecznie zobacz: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3 


Aktualizacja strony: 28 lutego 2015 09:42

 

 

Powrót     Strona główna     Dalej