KS. JERZY ZAPRASZA

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚMIŁOWO 

MINISTRANCI

Ministrant nie jest żadnym wielkim panem. Jest sobie małym tylko chłopcem. Za to jego pan jest większy, niż wszyscy wielcy tego świata. Jest nim Chrystus, Król nieba i ziemi. Na Jego sztandarze widnieje napis: Król królów i Pan panów. Jemu służyć - powiada św. Piotr - znaczy samemu być królem. Niczym są wszystkie królestwa i państwa tego świata wobec tego, w którym ministrant pełni swoją służbę. Jest nim Królestwo Boże, obejmujące niebo, ziemię i wszystkie gwiazdy. Jedyne królestwo, które nigdy nie przemija i nie zna żadnych granic. Służba zaś, jaką pełnić może ministrant, jest służba przy największym i naj­potężniejszym dziele, jakie w niebie i na ziemi spełniać mo­że się na cześć nieśmiertelnego Boga oraz dla dobra i zba­wienia całego świata: przy świętej ofierze Jezusa Chrystusa.  o. Hariolf Ettensperger OSB

 

Liturgiczna Wspólnota Ołtarza

LWO jest prowadzona wg systemu stopni i sprawności. Istnieją trzy stopnie: aspirant, kandydat i ministrant. Kandydat w dniu przyjęcia otrzymuje komżę. Podczas rocznej kandydatury zdobywa sprawność starszego i wzorowego kandydata. Wzorowy kandydat w dniu promocji ministranckiej otrzymuje kołnierz oraz składa Chrystusowi Królowi, z zamiarem służby na całe życie, przyrzeczenie na okres jednego roku.
Promocja ministrancka w Śmiłowie zasadniczo odbywa się w Uroczystość Chrystusa Króla. Wtedy to również starsi ministranci ponawiają swe przyrzeczenie na następny okres. Po uroczystej promocji neoministranci odprawiają swe ministranckie prymicje podczas których pierwszy raz zanoszą kielich na ołtarz.
W ramach stopnia ministranta zdobywa się kolejno sprawność starszego, starszego z wyróżnieniem oraz wzorowego ministranta. Zewnętrznym znakiem starszego kandydata i ministranta jest zielony pasek na rękawie komży; zaś wzorowego – pasek czerwony. Funkcje przy ołtarzu są wyznaczane przez zastępowego wg stopni oraz zdobytych sprawności. Np. kielich, cyborium oraz bieliznę kielichową może dotykać tylko ministrant. Cała LWO łącznie z lektorami i nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii liczy 51 osób. Nad całością czuwa preceptor wybierany z grona wzorowych ministrantów.


 KnC | Przewodnik po Eucharystii

 

          Bł. Jose del Rio - patron naszej LWO

Film „Cristiada” przedstawia nam bohaterskiego Józefa, 14-letniego chłopca – ministranta.

Gdy w 1926 wybuchło w Meksyku za Callesa Powstanie Cristero Bracia Józefa przyłączyli się do wojsk powstańczych. Mimo sprzeciwu matki i odmowy generała Prudencio Mendozy, Józef został na własną prośbę wcielony do grupy powstańczej. Powierzono mu obowiązki noszenia sztandaru. Powstańcy ochrzcili go imieniem Tarsycjusza, starożytnego męczennika, który będąc jeszcze dzieckiem, został zabity, broniąc Eucharystii przed profanacją. W czasie potyczki z wojskami federalnymi 25 stycznia 1928 został zabity koń przywódcy powstańców. Józef użyczył mu swojego, by ten mógł ratować się ucieczką. Podczas odwrotu zatrzymano grupę powstańców, wśród nich Józefa.

Aresztowano go w zakrystii kościoła - Jose del Rio podczas swej niewoli codziennie przyjmował Komunię świętą z rąk wuja, księdza Ignacio Sancheza. Odmawiał, także Różaniec i starał się nawrócić swych prześladowców. Wielokrotnie stawał w obronie kościoła, ostro protestując przeciwko wprowadzaniu przez żołdaków zwierząt do wnętrza świątyni. Żołnierze prezydenta Callesa za wszelką cenę chcieli przekabacić świątobliwego chłopca na swoją stronę, ale Jose del Rio nie dawał za wygraną. Zabrali go nawet na egzekucję jednego z cristeros - na oczach chłopaka rozstrzelano jego przyjaciela, do którego Jose zdążył zawołać: "Zaraz będziesz w Niebie, przygotuj mi tam miejsce". 10 lutego 1928 roku antyklerykałowie skazali 14-letniego Józefa na śmierć.

Nocą z 7 na 8 lutego napisał do rodziców: „Moja kochana mamo, zostałem schwytany podczas dzisiejszej bitwy. Myślę o chwili, kiedy przyjdzie mi umrzeć. Nic to jednak, Mamo. Powinnaś zgodzić się z wolą Pana Boga. Umieram szczęśliwy u boku Naszego Pana. Nie chcę, żebyś się martwiła moją śmiercią. Powiedz raczej moim braciom, bo poszli w ślady najmłodszego spośród nas, tak wypełnisz wolę Bożą. Odwagi! Udziel mi swego błogosławieństwa razem z błogosławieństwem ojca. Pozdrów wszystkich ostatni raz. Otrzymacie serce Waszego syna, który Was oboje kocha i chciałby zobaczyć Was jeszcze przed śmiercią”.

Był torturowany, również za to, że pozabijał kury, które federalni trzymali w sprofanowanej świątyni. Chłopiec przeszedł prawdziwą Golgotę. Na początek zdarto mu skórę ze stóp i zmuszono do przejścia długiej drogi z kościoła na cmentarz. Jose Luis ledwo powłóczył nogami, po drodze upadał - cały czas płakał i skręcał się z bólu, ale antyklerykałowie nie mieli litości. Kazali mu iść dalej popędzając go ukłuciami bagnetów. Co jakiś czas prowokowali go - "Jeśli krzykniesz - śmierć Chrystusowi - oszczędzimy cię". Jose milczał - nigdy nie przyszłoby mu do głowy zdradzić Jezusa. Kiedy dotarł na miejsce kaźni, na miejscowy cmentarz wykrzyknął /po hiszpańsku/ na cały głos - VIVA CRISTO REY - Niech żyje Chrystus Król. Wtedy w jego skroń padł śmiertelny strzał. Przewróciwszy się, Józef zakreślił własną krwią znak krzyża na ziemi i umarł.

Papież Benedykt XVI beatyfikował go 20 listopada 2005 roku w grupie trzynastu męczenników meksykańskich. W Uroczystość Chrystusa Króla 2013 r. nasza Liturgiczna Wspólnota Ołtarza obrała sobie bohaterskiego ministranta – obrońcę Chrystusa, za swego patrona.

 


 

Najbardziej zaciekawiło mnie kazanie o życiu św. Dominika Savio, patrona ministrantów. Jestem poruszony jego wczesną śmiercią, tym bardziej, że też mam 16 lat. Pragnę, by jego życiowe motto: Raczej umrzeć niż zgrzeszyć wytyczało drogę, którą dążę oraz było hasłem wszystkich ministrantów.  /Radek/

 

 

 

10 PRZYKAZAŃ MINISTRANTA

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


WZOROWI MINISTRANCI:
Hadryan Zenon
Grajczak Maciej
Wład Patryk
Górka Artur
Jurek Tomasz


STARSI Z WYRÓŻNIENIEM:
Maćkowiak Jakub
Koc Patryk

 

STARSI MINISTRANCI:
Mohr Konrad
Górka Patryk
Hammling Rafał
Bożek Kacper
Gołębiowski Adrian
Górka Konrad
Mętlak Jakub
Buda Jakub
Błaszczyk Jakub
Jendrzejek Weronika

 

MŁODSI MINISTRANCI:
Eichstadt Karol
Mohr Maciej
Górka Olek
Kusz Michał
Barteczka Martyna
Szdzuij Albert
Dębowczyk Kuba


KANDYDACI:
Niewęgłowski Julian

ASPIRANCI
Barteczka Dawid

LEKTORZY:
Barteczka Damian mgr
Frankowski Robert mgr
Hadryan Zenon
Łuczak Kazimierz
Ksycki Adam
Łuczak Anna
Maćkowiak Sławomir
s.Kaczmarczyk Teresa
Grajczak Maciej
Jurek Tomasz
Mohr Konrad
Górka Artur
 

 
SZAFARZE NADZWYCZAJNI EUCHARYSTII:
Benedykt Górka - 23 VI 94
mgr inż. Andrzej Gryczka - 11 III 02
Kazimierz Łuczak - 30 III 06
Zbigniew Wichert - 1 III 07
mgr Robert Frankowski - 1 III 10
Adam Ksycki - 6 V 2011
Zenon Hadryan - 27 III 2013

 

 

 

Jestem ministrantem,
aby przyczynić się
do większej chwały Bożej
oraz uczyć Wiernych
poprawnego uczestnictwa
we Mszy św.ORGANIŚCI:

Marzena Bożek
Paweł Przybył  - złoty Jubilat 
mgr Agata Kubisiak
Maciej Krawiec
Karolina Padewska

 

 

HYMN MINISTRANTÓW
I
Hej bracia ministranci, hej bracia wszyscy wraz,
Na służbę, świętą służbę Bóg wybrał, wezwał nas.
Zbierajmy się więc żywo, kościelny woła dzwon.
O jakże jest radosny, jak miły jego ton.
II
Chrystusa myśmy wojsko. Rządź nami Królu nasz.
Oto Twych ministrantów u stóp ołtarza masz.
Czy słonko świeci latem, czy mrok zimowy trwa,
Ty staw się do apelu, gdzie jest powinność Twa.
III
Hej bracia ministranci, hej bracia wszyscy w krąg
Komeżki brać na siebie i dzwonki brać do rąk.
Hej dalej do apelu, trza dzielnie trzymać straż,
Bo myśmy armia Boża, a Chrystus to Król nasz.


 

 Msza św. w języku łacińskim

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Sursum corda.
Habemus ad Dominum.

Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et iustum est.

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

…et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.
Quia tuum est regnum,
et potestas, et gloria in saecula.

Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Ite, missa est.
Deo gratias.

Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et tarram.

 

Jak czytać?
c – k (jednak przed: i, ae, e – c)
ae – e
qu – kw
v - w
PROMOCJE MINISTRANCKIE w latach 1981 – 2014

Z zamiarem wiernej służby na całe życie,

na okres jednego roku przyrzeczenie Chrystusowi złożyli:

5 IV 1981: Benedykt Szarek, Adam Hinz, Mirosław Mikosz, Piotr Matuszak, Dariusz Jasiński, Roman Przybył, Piotr Przybył, Dariusz Kubisiak, Krzysztof Lenart, Zygmunt Szarek, Waldemar Barteczka, JANUSZ SIODA (lektor, psałterzysta), Tomasz Chmielarz, Piotr Karabasz;

12 XI 1982: Zbigniew Cysarz, Jerzy Cysarz, Mariusz Szewczyk, Karol Wład, Piotr Lipiecki, Rafał Górka, Czesław Kamiński, Krzysztof Buda, Jacek Kowalski, Sylwester Hammling, Ireneusz Leżanka;

26 II 1984: Mariusz Andrzejczak, Piotr Kaczmarczyk, Krzysztof Szewczyk, Wojciech Cysarz, Sławomir Maćkowiak, Piotr Sadło, Adam Kardasz, Karol Ryczek, Karol Wieczorek, Jacek Jendrzejek, Andrzej Klejna;

31 VIII 1985: Paweł Koschany, Krzysztof Andrzejczak, Jarosław Wład, Janusz Kaczmarczyk;

28 V 1986: Marek Jendrzejek, Jacek Lenart, Krzysztof Lemański, Krzysztof Maternowski;

28 VI 1987: Rajmund Manikowski, Grzegorz Pufal, Marcin Kubiak (lektor, psałterzysta szafarz), DAMIAN BARTECZKA (lektor, psałterzysta), Piotr Maternowski;

12 XII 1988: Marcin Krzyżaniak, Radosław Górka, Tomasz Sioda, Piotr Pszczółka, Marek Kieruj;

2 VII 1989: Robert Malinowski;
 

19 VI 1990: Przemysław Nieciąg, Marcin Dębicki, Paweł Eichstaedt, Michał Parecki, Jakub Paprocki, Michał Górzny, Mariusz Marciniak, Mirosław Kieruj, Paweł Jurga (psałterzysta), Rafał Maćkowiak;

22 XI 1992: Marcin Stabach, Łukasz Dębowczyk, Magdalena Dębowczyk (organistka), Radosław Jankowski, Michał Wład;

20 III 1994: Maciej Parecki, Damian Górka, Błażej Stebach, Daniel Marciniak, Łukasz Wichert, Iwona Schott, Rafał Schott, Grzegorz Puchała, Janusz Jasiński, Zenon Hadryan (lektor), Sylwester Sieczka, Piotr Maliński, †Łukasz Myszka;

8 X 1995: Przemysław Nakonieczny, Błażej Dębowczyk, Marcin Wieczorek, Wojciech Żołędziowski, Łukasz Stebach, Magdalena Wiecka, Paweł Bartosz (lektor, mistrz ceremonii), Marcin Konkol, Daniel Siodła;

22 XI 1998: Błażej Górka, Andrzej Strzelecki, Oskar Kuta, Łukasz Ksycki, Maciej Grajczak, Paweł Rochowski, Maciej Rochowski, Marcin Maćkowski;

21 XI 1999: Paweł Burza, Marcin Matuszak, Mateusz Matuszak, Sebastian Zagrodzki, Radosław Pszczółka, Mateusz Ryczek;

26 XI 2000: Patryk Górka, Mateusz Hinz, Artur Kroll, Robert Ryczek;

25 XI 2001: Przemysław Gryczka, Mateusz Parecki, Tomasz Górka, Łukasz Buda, Marcin Rycyk, Andrzej Korcz, Patryk Sypniewski;

24 XI 2002: Piotr Góral, Dominik Kuta, Gracjan Michalski, Robert Gruenke - w Dziembowie od 1997;

23 XI 2003: Gracjan Bethke, Radosław Barteczka, Karol Kubisiak;


21 XI 2004: Michał Mikosz, Michał Matuszak, Barteczka Daniel, Maciej Celebański;

20 XI 2005: Tomek Kuśnierek, Paweł Kuśnierek, Patryk Wład, Maciej Wieczorek;
28 XI 2005: Rafał Barteczka;

 

25 XI 2007: Kamil Barteczka, Patryk Miszkurka, Jakub Damięcki, Konrad Mohr, Artur Górka, Karol Staśkowiak, Wojtek Rycyk, Patryk Koc 

 

23 XI 2008: Waldemar Rycyk;

 

22 XI 2009: Tomasz Jurek, Jakub Maćkowiak, Arkadiusz Żołędziowski, Rafał Hammling

 

21 XI 2010: Olgierd Krzyżaniak, Filip Tomczyk, Kacper Bożek

25 XI 2012: Konrad Górka, Adrian Gołębiowski, Łukasz Sioda, Martyna Barteczka

24 XI 2013: Maciej Mohr, Karol Eichstadt, Jakub Błaszczyk, Jakub Mętlak

23 XI 2014: Jakub Buda, Aleksander Górka, Michał Kusz

20 III 2015: Jakub Dęnowczyk, Albert Szdzuij


PRECEPTORZY W LITURGICZNEJ WSPÓLNOCIE OŁTARZA

ŚMIŁOWO: Andrzej Jasiński 1981, Waldemar Barteczka 81, Piotr Karabasz 82, Kazimierz Łuczak 83, Benedykt Szarek 83, Dariusz Jasiński 85, Marek Jendrzejek 87, Janusz Sioda 88, Damian Barteczka 89, Marcin Kubiak 91, Magdalena Dębowczyk 96, Rajmund Manikowski 99, Marcin Kubiak 99 /w 01 – brak/ Paweł Burza 02, Łukasz Ksycki 03, Oskar Kuta 04, Patryk Górka i Przemek Gryczka 05, Radek Barteczka i Karol Kubisiak 06, Konrad Mohr 09, Górka Artur 12, Konrad Mohr 13. Rafał Hammling 14


ZELGNIEWO: Piotr Ptasiński 82, Jerzy Cysarz 84, Sławomir Maćkowiak 85, Wojciech Cysarz 88, Sławomir Maćkowak 90, Wojciech Cysarz 91, Paweł Jurga 93, Zenon Hadryan 97, Paweł Rochowski i Łukasz Buda 05, Patryk Wład  07, Tomasz Jurek 13.

 


 

 

1 grudnia 2007 r. ministranci ze Śmiłowa zajęli III miejsce

w Dekanalnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej

i zdobyli Puchar Dziekanów. (I miejsce zajęła Wysoka, II Morzewo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministranci ze Śmiłowa

w sanktuarium bł. Marii Karłowskiej

w Jabłonowie Pomorskim /19 X 10/

 

 

 

 

Ministranckie rodziny w Korei

W kilku parafiach Korei Południowej całe rodziny służą do Mszy św. jako ministranci. Przyczynia się to do wzmocnienia więzi rodzinnych i umocnienia wiary.

Pierwszym, który zaproponował rodzinie ministrancką służbę przy ołtarzu był proboszcz parafii Nammok w diecezji Pusan. „Byłem zaskoczonym, gdy ksiądz poprosił mnie i całą moją rodzinę, byśmy służyli do Mszy” – wspomina Athanasius Kim Gi-ho. Choć sam był kiedyś ministrantem, podobnie jak jego dwaj synowie, to dla jego żony była to zupełna nowość, która wymagała kilkudniowych przygotowań przed pierwszą liturgią. Gdy jednak po zakończeniu Eucharystii parafianie nagrodzili ich owacją, poczuł się dumny ze swej familii.

Proboszcz, ks. Augustine Kim Weon-seok wyszedł z założenia, że ludzie są dziś tak zajęci, iż ciężko im znaleźć czas dla rodziny. Ponadto zazwyczaj nie uczestniczą razem we Mszy św. „Dlatego w marcu zasugerowałem wspólne służenie do Mszy” – wyjaśnia kapłan. Dodaje, że gdy nie cała rodzina może być obecna na tej samej liturgii, służy jedynie para małżeńska bez dzieci.  /Internetowy Dziennik - 7 XII 09/

 

Promocja ministrancka - podczas szkolnych rekolekcji 20 III 2015 r.

 

 


Aktualizacja podstrony: 24 listopada 2015 18:08