PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚMIŁOWO 

PIELGRZYMKI PIESZE


Fot. Halina Czarnecka

 

 

XV PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KL.

29 VIII 2014

W pielgrzymce uczestniczyły 72 osoby, z parafii 32, spoza parafii 40: z Chodzieży, Piły, Wągrowca, Poznania, Bydgoszczy, Krzewiny, Równopola, Wyrzyska, Osieka, Kaczor, Morzewa, Dziembowa, Ujścia i Londynu. Około 100 osób dojechało samochodami na Mszę św.

 

 

 

Pielgrzymowaliśmy ze św. Janem Pawłem – nieśliśmy Jego Relikwie.

Hasło pielgrzymki: Nie lękajcie się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KL.

30 VIII 2013

W Roku Wiary szliśmy w intencji Ojczyzny, pod hasłem:

KTO WIERZY NIGDY NIE JEST SAM

Przy pięknej pogodzie uczestniczyły 74 osoby. Z parafii 40 osób, spoza parafii 34 osoby: z Piły, Kaczor, Morzewa, Wągrowca, Grabionny, Grabówna, Osieka, Czajcza, Wysokiej i Smogulca. Do sanktuarium dojechało ok. 50 samochodów – ponad 100 osób. Towarzyszyły nam relikwie bł. Jana Pawła i św. Józefata Kuncewicza.

 

 

 

 

 

 

XIII PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KL.

 

31 VIII 2012

 

Nie zabijaj - Stop aborcji

 

 

 

 

 

W XIII Pieszej Pielgrzymce do Górki Kl. wzięło udział 94 osób. 49 osób z parafii, 45 spoza parafii: z Kaczor, Piły, Wyrzyska, Margonina, Grabionny, Wągrowca, Wysokiej, Budzynia, Morzewa, Równopola, Białośliwia, Chodzieży, Grabówna, Czajcza i Rokietnicy. 7 osób szło 13. raz. Wielu Parafian, jak zawsze, dojechało na Mszę św. Trudy pielgrzymki ofiarowaliśmy w intencji poszanowania życia.

 

 

 

 

XII PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KL.

26 sierpnia 2011

Pielgrzymowaliśmy z bł. Janem Pawłem – nieśliśmy Jego Relikwie.

 

Wdzięczni za beatyfikację prosiliśmy o łaskę nawrócenia dla nas wszystkich. Tak jak przed rokiem z krzyżami, tak teraz szliśmy z różańcem na piersiach. Odmawialiśmy różaniec  w ramach KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ  W INTENCJI OJCZYZNY wzorem Węgier.

Na trasie każdy z pątników mógł nieść Relikwie. Jako pierwszy niósł je gość z Rzymu.

W pielgrzymce wzięło udział 105 osób, w tym 45 osób spoza parafii (Rzym, Wągrowiec, Piła, Wysoka, Kaczory, Wyrzysk, Rzadkowo, Dziembówko, Morzewo, Czajcze, Margonin, Grabionna, Osiek, Łekno, Krajenka, Chodzież, Grabówno, Paruszka, Łońsko). Mężczyzn było - 11, kobiet - 50, młodzieży 26, gimnazjum 11, dzieci 7.

 

 

7 osób szło z nami 12. raz. Wiek pątników: od 11 miesięcy (na wózku) do 71 lat. Podczas drogi pątnicy skorzystali z sakramentu pokuty. W tej pielgrzymce szedł również o. Jarek Górka OCD z Rzymu. Na pątniczym szlaku, początkowo towarzyszyła nam mgła, później 30-stopniowy upał, schładzany przyjemnym wiaterkiem.

 

 

 

 

 

 

Przed kościołem w Tłukomach

 

 

Msza św. w intencji Pielgrzymów w Góreckim Sanktuarium.

 

Pani Monika i p. Gertruda wraz z kilkudziesięcioma Parafianami dojechała do Górki samochodami.

 

 

 

 

 

 

 

 


XI Piesza Pielgrzymka do Górki Kl.

 27 sierpnia 2010

  IN HOC SIGNO VINCESS

 

Nieśliśmy jeden z 12 Krzyży zdjętych ze szkół „pod groźbą 3 lat aresztu”. Każdy zabrał też swój krzyż. Była okazja przeprosić Pana Boga za publiczne lekceważenie świętego znaku Chrystusa, obelgi pod adresem osób modlących się przed pałacem prezydenckim oraz za bluźnierstwa przeciwko Bogu.

Podczas pielgrzymki obowiązywał REGULAMIN ŚMIŁOWSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI

W pielgrzymce wzięło udział 107 osób, w tym 43 osoby spoza parafii (Toruń, Wągrowiec, Piła, Wysoka, Kaczory, Wyrzysk, Rzadkowo, Dziembówko, Dziembowo, Morzewo, Tłukomy, Czajcze, Margonin, Białośliwie, Brzostowo, Bądecz, Równopole, Różewo, Grabionna, Stare). Mężczyzn było - 15, kobiet - 44, młodzieży 29, gimnazjum 12, dzieci 7.

8 osób szło z nami 11. raz. Wiek pątników: od 3 do 70 lat. Podczas drogi wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty. W tej pielgrzymce szedł również przyjaciel naszej parafii ks. Andrzej z Dziembowa.

 

Pielgrzymowaliśmy w intencjach Ojczyzny, dziękując za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki. Od początku pielgrzymowania towarzyszył nam deszcz. Idąc polnymi drogami, chcąc omijać kałuże oraz błoto było trzeba iść polem. Idąc już szosą w kierunku Górki Kl. w pewnym momencie deszcz się nasilił. I właśnie wtedy z nagłośnienia usłyszeliśmy 3-krotne wezwanie: bł. Jerzy Popie-łuszko – módl się za nami. I niebo odpowiedziało. Natychmiast deszcz przestał padać. Zamknęliśmy parasole. To było niesamowite.

 

Obok Krzyża z napisem: In hoc signo vinces (Pod tym znakiem zwyciężysz) niesiona była nasza narodowa flaga. Oprócz pieśni o Krzyżu: Nie zdejmę Krzyża oraz pieśni religijnych odśpiewane zostały wszystkie zwrotki hymnu narodowego: Jeszcze Polska nie zginęła. W mijanych kościołach przypominaliśmy sobie oraz pątnikom spoza parafii historię naszych krzyży ze szkół. Nieśliśmy Krzyż, który wisiał w kl. III w Zelgniewie. Jeden z pątników był świadkiem zdjęcia tego Krzyża. Opowiedział nam, że przed tym Krzyżem przed i po lekcjach na kolanach razem z nauczycielem odmawiano modlitwę. Było też świadectwo rodziców, którzy uczestniczyli w poświeceniu i zawieszaniu Krzyży w szkole w Śmiłowie oraz o tym, co przeżyli w tamtych haniebnych dniach stanu wojennego.

 

Podczas drogi w naszych modlitwach wymienialiśmy tych pielgrzymów, którzy pielgrzymowali kiedyś razem z nami. Mieszkańcy wiosek, przez które przechodziliśmy prosili nas też o modlitwę w podanych intencjach. W Bądeczu byliśmy gościnnie przyjęci w sali, gdzie czekała na nas kawa, herbata i ciastka, a mleczarnia z  Łobżenicy, podobnie jak w ubiegłych latach. po drodze częstowała nas smacznym jogurtem.

 

Do Sanktuarium w Górce Kl., jak zawsze dojechało kilkudziesięciu Parafian. Wszyscy braliśmy we Mszy św. przed cudownym obrazem odprawianej w intencjach wszystkich Pielgrzymów. Kazanie na temat Krzyża wygłosił ks. Misjonarz, który w Góreckim Misterium Męki Pańskiej odgrywał rolę Pana Jezusa.

@ …Pielgrzymka była mi potrzebna. Dzięki temu chyba jestem mocniejszy. I nie chodzi mi o stan ciała, a ducha. Na pielgrzymkę szedłem z  mieszanymi uczuciami i wątpliwościami. Lecz ten deszcz i trud rozwiał wszystkie obawy. Podziwiam Księdza i gratuluje dojścia do celu. Mimo wieku i tylu przebytych kilometrów ksiądz jak dobry Pasterz nie pozostawił swoich owiec i baranków. Doszły mnie wieści, że już ostatnia X pielgrzymka miała zakończyć nasze pielgrzymowanie. Odbyła się XI. Czy to znak? Moim zdaniem te pielgrzymki do Naszej Matki są potrzebne. One dają ludziom siłę na kolejny rok.   /Karol/


PIESZA PIELGRZYMKA S.P. W ZELGNIEWIE DO FIGURY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 

 

 

Katechetka p. Halina 18 czerwca 2010 roku zorganizowała pielgrzymkę na wybudowania do figury  Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15.00 odmówiono tam Koronkę. Modliliśmy się m.in. w intencji Ojczyzny.

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła w Zelgniewie ma tylko 11 uczniów.

Pielgrzymka trwała od godziny 14 do 18.00.

 

Gościnna p. Genia czekała na pielgrzymów ze smacznym plackiem. Resztę czasu pielgrzymi spędzili na wybudowaniach u swej koleżanki i kolegi.

 

 

 

 

 

 

 

X PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KL. – piątek 28 sierpnia 2009 r.

Ta jubileuszowa pielgrzymka w przededniu 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej miała charakter patriotyczny. Ofiarowaliśmy ją  w intencji Ojczyzny. Szliśmy szlakiem równoległym do granic Ziem Odzyskanych w temperaturze 30˚C. Pątnicy zobowiązali się przestrzegać ustalonego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

Wzięło w niej udział 110 osób. Około 60 osób dojechało na Mszę św. sprawowaną w intencji Pielgrzymów. Spoza parafii szło 45 osób: z Piły 11, Kaczor – 9, Bądecza – 5, Rzadkowa – 3, po 2 osoby z Margonina, Wałcza i Wysokiej oraz po 1 osobie z Poznania, Łekna, Krajenki, Wągrowca, Grabówna, Rusinowa, Brzostowa, Łońska i Czajcza. Z parafii: ze Śmiłowa – 48, z Zelgniewa – 12, z  Jeziorek – 5. Ogólnie szło 11 mężczyzn, 46 kobiet, 35 młodzieży, 6 gimnazjalistów i 12 dzieci szkoły podstawowej. Na pątniczy szlak wybrały się osoby, które kiedyś jechały w wózku dziecięcym. 9 osób szło już 10 raz.

 

PIESZA PIELGRZYMKA DO DZIEMBOWA

23 czerwca 2009 roku na zakończenie roku św. Pawła odbyliśmy pielgrzymkę do kościoła stacyjnego do Dziembowa. Podczas Mszy św. przemówił do nas ks. Andrzej - kustosz tego jubileuszowego kościoła. Skorzystaliśmy też z daru odpustu zupełnego.

 

 

IX PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KL. - 29 VIII 2008


Hasło pielgrzymki: Z Maryją bądźmy uczniami Chrystusa. Pielgrzymka była połączona z nawiedzeniem kościoła jubileuszowego z okazji roku św. Pawła, gdzie uzyskaliśmy odpust zupełny. Uczestniczyło w niej 106 osób; w tym 59 z parafii (Śmiłowo – 49, Zelgniewo – 7, Brodna – 2, Jeziorki – 1), 47 spoza parafii (z Kaczor  - 11, Piły – 10, Bądecza – 5, Brzostowa – 4, Rzadkowa  - 3, Wą­gro­wca i Wyrzyska – 2, oraz z Margonina, Dziembowa, Równopola, Różewa, Nakła, Lasek Wałeckich, Starego, Wysokiej, i Czajcza.

 

Wśród pątników było mężczyzn 11, kobiet 36, młodzieży 33, gimnazjalistów 11, dzieci 15. Na Mszę św. na 18.00 do Górki Kl. dojechało ok. 50 osób.

Deszczowa pogoda nie była nam dla nas przeszkodą. Podczas ulewy byliśmy w kościele w Rudnej. Im bliżej zaś byliśmy Górki Kl., tym piękniej świeciło nam słońce. W drodze powrotnej z autokaru było nam dane oglądać niesamowicie piękny zachód słońca. Warto więc polecić się naszym patronom, zwłaszcza św. Rafałowi Archaniołowi.  

@ 10 IX 08 - Szymon z Wągrowca
Byłem po raz drugi na Pieszej Pielgrzymce do Górki Klasztornej (9-tej) i muszę powiedzieć, że naprawdę jest to piękne przeżycie. Mimo chwil zwątpienia oraz zmęczenia wszystkim udało się dojść do celu i to było najważniejsze. Jednak dla mnie najpiękniejszym momentem była chwila, gdy dochodziliśmy już do Sanktuarium, byliśmy już przed bramą wejściową do Sanktuarium, a ludzie stojący tam bili nam brawo. Naprawdę czułem się wtedy bardzo uradowany. Pozdrawiam wszystkich pątników.

VIII PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KL. - 30 VIII 2007

 

Ze względu na rok św. Rafała Kalinowskiego, patrona naszego bractwa szkaplerznego, hasłem pielgrzymki były jego słowa: Z Maryją zawsze i we wszystkim. W pielgrzymce uczestniczyły 153 osoby; w tym z naszej parafii 101 (Śmiłowo – 62, Zelgniewo – 29, Brodna – 4, Jeziorki – 6). Pozostali pątnicy byli z Kaczor – 12, z Bądecza – 11, z Piły - 9, z Rzadkowa – 6, z Wyrzyska – 4, z Wysokiej - 3, z Tłukom 2 oraz po jednej osobie z Poznania, Chodzieży, Dziembówka, Margonina i Podróżnej.

 

 

 

Wśród pątników było: mężczyzn 13, kobiet 43, młodzieży 49, gimnazjalistów 26 i dzieci 23. Podczas drogi korzystano z sakramentu pokuty. Najmłodszym pątnikiem był 11-miesieczny Łukasz Król. Część osób włączało się tylko na pewien odcinek trasy, np. ze Śmiłowa do Zelgniewa. Ze  Śmiłowa wyruszyliśmy o godz. 7.00. Do Górki Kl. dotarliśmy o 17.15. Na Mszę św. do sanktuarium w Górce Kl. na g. 18.00 dojechało ok. 80 osób.

 

 

 

@ Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Szymon Jasiński z Wągrowca. Niestety, z powodów osobistych nie mogłem uczestniczyć w dzisiejszej pieszej pielgrzymce do Górki Klasztornej. Zapewniam, że za rok na pewno na pielgrzymkę pójdę. Mam nadzieję, że nie zabrakło Wam wytrwałości i z Bożą oraz Matczyną pomocą doszliście do Górki. Było mi bardzo przykro, iż nie pójdę na pielgrzymkę, ale za rok na pewno w Śmiłowie pojawię się i udam się do Górki ponieważ jest to bardzo piękne przeżycie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymarzona pogoda, w drodze otuchy dodawała.
Korzystaliśmy z Sakramentu pokuty i pojednania.
Grupa pątnicza ze swym Pasterzem - radośnie śpiewała.
A szczera modlitwa - wszystkich nas jednała.


Szliśmy wśród lasków, szosą i ścieżkami polnymi.
Sycąc się krajobrazem i tym, co po drodze było.
Matka natura – karmiła nas kolorami różnymi.
Nadchodzącą zaś jesień poczuć się nam dała.
 

 

 

 

VII PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KL. - 29 VIII 2006

Szliśmy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych w naszej parafii.
W pielgrzymce szło 154 osób; w tym z naszej parafii 111 (Śmiłowo – 76, Zelgniewo – 29, Brodna – 4, Jeziorki – 2). Pozostali pątnicy byli z, Piły - 8, Kaczor – 7, Rzadkowa – 5, Wyrzyska – 4, Kosztowa – 3, Grabówna – 3, Bądecza – 3, Wysokiej - 2, Brzostowa 2, Morzewa – 2, oraz po jednej osobie z Chodzieży, Dziembówka, Podróznej i Łońska.


Wśród pątników było: mężczyzn 13, kobiet 46, młodzieży 46, gimnazjalistów 27 i dzieci 22. Dużo pielgrzymów skorzystało podczas drogi z sakramentu pokuty. Najmłodszą pątniczka była 3 letnia Julia; najstarsza liczyła 70 lat. Na Mszę św. do sanktuarium w Górce Kl. na g. 18.00 dojechało ok. 80 osób.
W tej pielgrzymce było mniej uczestników. Może wpływ na to miały niekorzystne prognozy meteorologiczne. Deszcz towarzyszył nam od Śmiłowa. Nie był jednak uciążliwy. Czuło się towarzystwo naszych patronów, zwłaszcza św. Rafała Arch. i św. Tereski. Deszcz ustawał na czas odpoczynku /posiłku/ w Rudnej – 30 minut oraz w Bądeczu – 60 min. Po odpoczynku zaczynało padać. Oczywiście wypogodziło się na ostatnich kilometrach przed Górką Kl., gdzie towarzyszyła nam już słoneczna pogoda.


@ Dziękujemy Bogu za dzisiejszy dzień!!!
Mamy nadzieję, że Maryja, Pani Górecka, wstawi się za nami u swego Syna i wyprosi tak potrzebną nam łaskę!
Jesteśmy pod wrażeniem atmosfery panującej na pielgrzymce! Dziękujemy, że Pan postawił na naszej drodze tak wspaniałych ludzi. Dziękujemy szczególnie za Księdza Jerzego, który jest dla nas prawdziwym znakiem Chrystusa!!!
Mimo bólu nóg (okropnego!!!) mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy wspólnie pielgrzymować do Górki Klasztornej. Pozdrawiamy w Panu!!! Renata i Zbyszek


Poniższy wierszyk został przeze mnie napisany pod wpływem przeżyć jakie dostarczyła mi tegoroczna pielgrzymka do Górki Kl. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna osoba postanowi wybrać się na naszą pieszą pielgrzymkę w przyszłym roku. Naprawdę warto!

Do Matki Bożej z radością idziemy
I swoje troski do Niej niesiemy
Czy deszcz, czy słota, czy słonko świeci
Idziemy do Niej – śmiłowskie dzieci
Choć trudna podróż, nikt nie narzeka
Bo nasza Matka tam na nas czeka!
Ptaki i drzewa z nami śpiewają
Matkę Górecką też wychwalają.
Droga jest kręta, czasem błotnista
Lecz każdy Pielgrzym energią tryska
Gdy trudy drogi we znaki się dają
Sąsiedzi obok rękę podają!
Nikt nie marudzi, każdy się śmieje
Nawet gdy słonko za mocno grzeje
Nawet gdy bardzo już bolą nogi
A to dopiero połowa drogi…
Lecz kiedy dotrzesz przed Obraz Święty
Zadowolony i uśmiechnięty
Liczy się tylko Najświętsza Pani
Która w tym czasie jest razem z nami…

- Nieinka /uczestniczka pielgrzymki/
Fot. Adam Ksycki i Mariusz Andrzejczak


VI PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KL. - 30 VIII 2005

Była to pielgrzymka dziękczynna za łaskę nawiedzenia nas przez św. Tereskę. W pielgrzymce wzięło udział 188 osób;
w tym z naszej parafii 132. (Śmiłowo – 74, Zelgniewo – 42, Brodna – 9, Jeziorki – 7). Pozostali pątnicy byli z Kaczor - 22, Piły - 15, Wysokiej - 5, z Grabówna i Dziembówka po 4, Grabionny -2, oraz po jednej osobie z Równopola, Bądecza, Chodzieży i Miasteczka.

Wśród pątników było 17 mężczyzn, 52 kobiety, 56 młodzieży, 27 z gimnazjum i 36 dzieci. Dużo pielgrzymów skorzystało podczas drogi z sakramentu pokuty. Najmłodszym pątnikiem był 3,5 letni Kamil; najstarszy liczył 65 lat. Wymowne było dołączenie się jednej osoby na krukwiach na krótki odcinek drogi. Na dziękczynną Mszę św. do sanktuarium w Górce Kl. na g. 18.00 dojechało ok. 100 osób. Podczas Eucharystii była czytana ewangelia, z której dowiedzieliśmy się jak to się stało, że Tereska nas odwiedziła – „u Boga nie ma nic niemożliwego”. W 33 km trasie towarzyszyła nam św. Tereska, która załatwiła nam piękną słoneczną pogodę
o temp. 27 st. C., z chłodzącym wiaterkiem. Śpiewom na pątniczym szlaku towarzyszyła gitara; nie brakowało też wyciszenia poprzez sadhanę – modlitwę Jezusową. Wg powszechnego odczucia Pątników tegoroczna pielgrzymka była szczególnie łatwa.


PIELGRZYMKA PIESZA DO MIASTECZKA KRAJEŃSKIEGO - 28 VI 2005Na rozpoczęcie wakacji wybraliśmy się do Miasteczka Kr. W pielgrzymce wzięło udział 61 osób. Podczas Eucharystii przeżywaliśmy tajemnicę podwyższenia Krzyża św. Przyjęliśmy też błogosławień-stwo relikwiami Krzyża św., które udostępnił nam ich kustosz ks. dr prałat Roman Kneblewski. Modliliśmy się również nad mogiłą bohatera narodowego Michała Drzymały.
Nowością w tej pielgrzymce było to, że również wracaliśmy pieszo. Szliśmy oczywiście dłuższą, okrężna drogą, by upajać się urokami naszych śmiłowskich lasów. Trasa wynosiła ok. 26 km. Obok śpiewów i tradycyjnych modlitw wyciszaliśmy się również poprzez sadhanę (modlitwę Jezusową).


V PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KLASZTORNEJ - 30 VIII 2004

30. sierpnia po raz piąty wyruszyliśmy pieszo do Górki Kl. W pielgrzymce wzięło udział 175 osób; w tym z naszej parafii 135. Pozostali pątnicy byli z Piły (13), Kaczor (10), Wysokiej (5), Rzadkowa (3), po dwie osoby z Dziembówka i Wałcza oraz po jednej z Chodzieży, Wyrzyska, Miasteczka, Wągrowca i Bądecza. Bardzo dużo pielgrzymów skorzystało podczas drogi z sakramentu pokuty.
Pielgrzymowanie do Górki Kl. rozpoczęliśmy w roku jubileuszowym. Niektórzy idą całymi rodzinami; 17 uczestników poszło w tym roku już piąty raz. Najstarszy pielgrzym miał 68 lat; najmłodszy 7. Z podstawówki było 38 dzieci; z gimnazjum 37; starszej młodzieży 43; kobiet 44 i mężczyzn 13.
Na pątniczym szlaku, jak zawsze, towarzyszył nam śpiew naszej ballady zaczynającej się od słów: Trzeba choć jeden raz na pielgrzymkę ruszyć... W tym roku na ostatnim odcinku trasy szczególnie aktualna była zwrotka: Trzeba choć jeden raz na pielgrzymce zmoknąć i do Matki w deszczu iść. Kto nie przemókł jeszcze nigdy, nie wie co to znaczy żyć. Pielgrzymowaliśmy, by podziękować za pomyślne wakacje i prosić o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

IV PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KLASZTORNEJ - 29 VIII 2003

W Roku Różańca Św., 29 sierpnia 2003 r. o godz. 7.00 wyruszyliśmy sprzed ołtarza M.B. Szkaplerznej na 33 kilometrową pątniczą trasę, podczas której towarzyszyła nam opieka patronów nawiedzanych kościołów i kaplic: św. Rafała z Zelgniewa, św. Piotra i Pawła z Rudnej, św. Józefa z Bądecza i św. Mikołaja z Tłukom. Hasłem pielgrzymki były słowa: Szkaplerz noś i na Różańcu proś. Wbrew bardzo nieprzychylnej prognozie, cieszyliśmy się wspaniałą pogodą. W pielgrzymce wzięło udział 135 osób; w tym z naszej parafii 96. Pozostali pątnicy byli z Kaczor (9), Piły (9), Wysokiej (8), Grabionny (5), Chodzieży (4), i po jednej osobie z Grabówna, Wyrzyska, oraz z Wałcza i Swarzędza.
Kilkoro dzieci z Rudnej towarzyszyło nam na trasie do Bądecza. Na wyróżnienie zasłużyli ministranci z Zelgniewa. Dzielnie spisywały się dzieci z II kl. Chłopcy z Zelgniewa wracając autokarem planowali po powrocie do domu jeszcze pokopać sobie trochę piłkę. Bardzo dużo pielgrzymów skorzystało podczas drogi z sakramentu pokuty.Na pątniczym szlaku odśpiewaliśmy m.in. 4 części Różańca z dopowiedzeniami. Towarzyszył nam też śpiew 23-zwrotkowej ballady zaczynającej się od słów: Trzeba choć jeden raz na pielgrzymkę ruszyć i do Górki pieszo iść. Kto nie poszedł jeszcze nigdy nie wie co to znaczy żyć. Kto nie doznał takiej łaski nie wie co to znaczy żyć.

Do sanktuarium góreckiego dotarliśmy ok. godz. 17.00. Tu czekali już na nas nasi Parafianie, którzy przybyli samochodami. Po wejściu do świątyni modliliśmy się przed ołtarzem MB. Szkaplerznej, zaś o godz. 18.00 przed cudownym Obrazem M.B. Góreckiej odprawiłem Mszę św. w intencjach wszystkich Pielgrzymów.

W NASZEJ PIELGRZYMCE UCZESTNICZYLI: Andrzejczak Marcelina (Z), Andrzejczak Mariusz, Bożek Marcin, Bożek Marzena, Buda Ewa, Buda Łukasz, Celebańska Lucyna, Ciepłuch Karolina, Czarnecka Halina, Czarnecka Ola, Czekalska Magdalena, Dębowczyk Gabriela, Disterheft Elżbieta, Disterheft Magda, Encminger Hanna, Górecka Kinga, Górka Magdalena, Górka Malwina, Grajczak Maciej, Gruenke Renata, Gruenke Robert, Gruenke Tomasz, Grzybowska Marta, Grzybowski Mieczysław, Hinz Sylwia, Hulisz Patryk, Iwachów Elzbieta, Iwachów Piotr, Jarlecka Beata, Jasiński Szymon, Jaworska Ewelina, Jurga Paweł, Kaczmarczyk Ewa, Kaczmarek Anna, Kaczmarek Joanna, Klapp Natalia, Koc Agnieszka, Kożuchowska Ilona, Kożuchowska Izabela, Kożuchowska Monika, Król Julia, Krzemieniewska Anna,Kubiak Daria, Kubiak Marcin, Kubiak Marta, Kubisiak Agata, Kucharski Marek, Kurek Magda, Kuta Dominik, Kuta Oskar, Kuta Regina, Leżanka Elżbieta, Lipiecka Beata, Lipiecka Ewelina, Łuczak Anna, Łuczak Joanna, Łuczak Kazimierz, Łuczak Marta, Łukaszuk Joanna, Maciejewska Lidia, Maliński Tomasz, Matuszak Katarzyna, Matuszak Marcin, Matuszak Michał, Matuszak Waldemar, Michalak Katarzyna, Michalak Magdalena, Michalak Michał, Michalak Paweł, Mohr Aleksandra, Mohr Małgorzata, Noculak Ewa, Noculak Katarzyna, Noculak Łukasz, Noculak Maria, Noculak Teresa, Nowacka Barbara, Oltman Grzegorz (sam.), Padewska Agnieszka, Padewska Barbara, Padewska Karolina, Padewska Natalia, Padewski Piotr, Partyka Anna, Pikulik Maria, Przybyło Kinga, Pszczółka Radosław, Pszczółka Zofia, Ptach Jerzy ks., Ptasińska Izabela, Puchała Dorota, Puchała Mariusz, Rochowska Ewa, Rochowski Andrzej (sam.), Rochowski Maciej, Rochowski Paweł, Rosińska Teresa, Rycyk Marcin, Ryczek Dominika, Ryczek Dorota, Ryczek Joanna, Ryczek Katarzyna, Ryczek Mateusz, Ryczek Michał, Ryczek Robert, Sioda Agnieszka, Skrzypek Anna, Stęposz Natalia, Szarek Katarzyna, Szarek Malwina, Trojnara Ireneusz, Turek Sandra, Wieczorek Maciej, Wieczorek Romana (Z), Wieczorek Teresa, Wisniewska Danuta, Wisniewska Hanna, Wład Magdalena, Wład Marta, Wojnicki Łukasz, Wojnicki Rafał, Wychylewska Izabela, Wychylewska Katarzyna, Zabel Ewa, Zabel Marta, Załachowska Jolanta, Załachowska Paulina, Załachowski Bartłomiej, Zapiec Aniela, Zgórska Elżbieta, Żabówka Karol, Żabówka Maria, Żołędziowska Ola.


UCZESTNICY WG MIEJSCOWOŚCI:
Śmiłowo 45 osób (33,3%), Zelgniewo 44 (32,6%), Brodna-Kolonia 1 (0,7%), Jeziorki 6 (4,4%), spoza parafii 39 (29%). Najmłodszy uczestnik miał 6 lat. Dorosłych było 47 osób; młodzieży 34, dzieci 54. Wg klas: podstawówka: 26 (kl. II – 3, III – 1, IV – 7, V – 3, VI – 10); gimnazjum: 28 (kl. I – 6, II – 9, III – 13); kl. 0 – 2; ministrantów 14. Wg rodzin: 2 rodziny 5-cio osobowe, w tym 1 pełna, 5 rodzin 4-osobowe, 6 rodzin 3-osobowe i 18 dwuosobowych..

w: Pan łączy nas, nr 9/03(57)BALLADA PIELGRZYMKOWA

Trzeba choć jeden raz
na pielgrzymkę ruszyć
i do Ujścia (Górki) pieszo iść.
Kto nie poszedł jeszcze nigdy
nie wie co to znaczy żyć.


...lasem pójść do Ujścia
na Kalwarii znaleźć się .
Bo kto nie był na Kalwarii...

...z nami w drogę ruszyć,
aby Matce spojrzeć w Twarz
Kto nie spojrzał Matce w oczy
nie wie co to znaczy żyć.

...Krzyż na przedzie ponieść
bo pielgrzymki to jest znak.
Kto nie doznał tej radości
nie wie co to znaczy żyć.


...w drodze się spowiadać,
by otrzymać pełnię łask.
Kto nie doznał takiej łaski...

...chlebem się podzielić,
bratu zaspokoić głód.
Bo kto nigdy się nie dzielił...

...bratu rękę podać,
aby w trudzie wesprzeć go.
Kto nie podał bratu ręki...

...łyczek wody podać
by pragnienia zgasić żar.
Bo kto nigdy się nie dzielił...

...spotkać w drodze Mistrza
już cię nie zasmuci nic.
Kto nie poznał tej tęsknoty...

...kurzu się nałykać,
aby poznać suszy smak.

...na pielgrzymce zmoknąć,
aby poznać wody smak.

...bąble mieć na stopach
aby poczuć bólu smak.
Kto nie wołał raz pomocy...

...w drodze nie narzekać
i z uśmiechem naprzód iść.
Kto z uśmiechem nie szedł naprzód...

...nagłośnienie ponieść
aby słychać było nas.

...obok krzyża stanąć
aby poczuć jego moc.
Kto nie doznał jego mocy
ten nie może naprzód iść.

...przejść po trawie boso
ze strumienia wodę pić.


...nad przepaścią stanąć
gdzie przestaje serce bić.
Kto nie spojrzał prawdzie w oczy...

...spojrzeć w niebo czyste,
poza niebem nie mieć nic.
Kto nie doznał tej wolności...

...święty Szkaplerz przyjąć
aby Matki doznać moc.
Kto nie doznał Jej pomocy...

...z łaską współpracować
i pielgrzymi wybrać szlak.
A kto tego nie dokona
temu Bożej łaski brak.PIESZA PIELGRZYMKA DO UJŚCIA - 23 VI 200323 VI 2003 r. pierwszy raz wyruszyliśmy pieszo na pielgrzymkę do Ujścia, dziękując za szczęśliwy rok szkolny. Ponad 20 km trasę, lasem przez Piłę – Kalinę - Byszki, przeszliśmy pomimo najgorszych prognoz, przy wspaniałej słonecznej pogodzie. Pielgrzymka liczyła 82 pątników. Po zwiedzeniu kościoła, razem z pątnikami, którzy dojechali samochodami (22 osoby) odprawiliśmy na Ujskiej Kalwarii Drogę Krzyżową, podczas której przy ołtarzu polowym przy XII stacji ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji wszystkich 104 Pielgrzymów. Na pątniczym szlaku towarzyszyła nam m.in. nasza ballada, zaczynająca się od słów:„Trzeba choć jeden raz lasem pójść do Ujścia, na Kalwarii znaleźć się.
Bo kto nie był na Kalwarii, nie wie co to znaczy żyć”.w: Pan łączy nas, nr 7/03(55)III PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KLASZTORNEJ - 29 VIII 2002

29 sierpnia 2002 r. Bractwo Szkaplerza Karmelitańskiego w Śmiłowie istniejące od 1675 roku zorganizowało III Pieszą Pielgrzymkę do Górki Klasztornej. Ponad 30 kilometrową trasę w temp. 30 °C przez Zelgniewo, Rudnę, Bądecz, Tłukomy, Kunowo i Wiktorówko przeszło 130 pielgrzymów dziękując za dar Szkaplerza. Z parafii śmiłowskiej wzięło udział 100 osób. Pozostali pątnicy byli z Kaczor (12), Piły (6), Grabówna (5), Grabionny (2), Chodzieży, Wyrzyska, Głubczyna, a nawet z Wrocławia i Przemyśla.

Starsi pątnicy twierdzili, że podczas pielgrzymki zapomnieli o swych dolegliwościach. Podziw budziły małe dzieci, które podczas postojów rezygnowały z odpoczynku lub odmawiały proponowanej im pomocy. Niektórzy mówili, że był to jedyny dobrze spędzony dzień podczas wakacji.
Na pątniczym szlaku towarzyszył nam śpiew 23-zwrotkowej ballady zaczynającej się od słów:
Trzeba choć jeden raz
na pielgrzymkę ruszyć
i do Górki pieszo iść.
Kto nie poszedł jeszcze nigdy
nie wie co to znaczy żyć.
Kto nie doznał takiej łaski
nie wie co to znaczy żyć.

w: Pan łączy nas, nr 8/02(45)II PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KLASZTORNEJ - 29 VIII 2001


W 2001 roku szliśmy z okazji 750-lecia objawień szkaplerznych. W I i II Pielgrzymce trasa prowadziła przez Wysokę. W pielgrzymce wzięło udział 133 pątników. Więcej zobacz w: Pan łączy nas, nr 5/01(36).
I PIESZA PIELGRZYMKA DO GÓRKI KLASZTORNEJ - 29 VIII 2000

W roku jubileuszowym 29 VIII 2000 dziękowaliśmy Matce Najświętszej za 325 lat obecności w naszej parafii w znaku Szkaplerza. W pielgrzymce wzięło udział 130 osób; w tym dorosłych 35 (27%), młodzieży 76 (58%). Z naszej parafii w pielgrzymce szło 91 pątników. Z Wysokiej wraz z ks. wicedziekanem Romanem Jakubowskim dołączyło się 25 osób. Pozostali byli z Grabówna (7), Kaczor (4), Piły (2) i 1 osoba z Miasteczka.
Powyżej 60 lat szło 7 osób; jedna rodzina 5-cio osobowa w komplecie. 56 naszych Parafian dojechało samochodami. Razem podczas eucharystii przed cudownym obrazem było nas ponad 200 osób.

w: Pan łączy nas, nr 5/00(30)

 

                 Piesze pielgrzymki do Górki Klasztornej

 

Nr

rok

razem

parafia

inni

1

2000

98

87

11

2

2001

106

83

23

3

2002

130

100

30

4

2003

135

96

39

5

2004

175

135

40

6

2005

188

132

56

7

2006

145

111

43

8

2007

153

101

52

9

2008

106

59

47

10

2009

110

65

45


Aktualizacja podstrony: 24 listopada 2015 18:10