PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚMIŁOWO 

WSPÓLNOTA KARMEL

 Bóg Cie kocha, kimkolwiek jesteś!!!

 

 WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM "KARMEL""

 

Od 4 X 2011 r. do 5 I 2012 r. odbywały się w Śmiłowie SEMINARIA ODRODZENIA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. Są to kilkunastotygodniowe rekolekcje, podczas których jest położony nacisk na codzienną indywidualną modlitwę Pismem św. i na rozeznaniu swego życia w Bogu. Seminarium zakończyło się modlitwą o uzdrowienie i tzw. „chrztem w Duchu Św.”, tj. modlitwą o ponowne „wylanie” Jego darów i odnowieniem łask, które każdy chrześcijanin otrzymał na chrzcie św.

Były one prowadzone przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym "NAZARET" w Pile, przy parafii Św. Rodziny (ks. Jerzy Czaja - opiekun, Irena Baczyńska - lider, Małgorzata Bury, Danuta Zdziabek i Szymon Gut).

10 stycznia 2012 r. na pierwszym spotkaniu po ukończeniu seminariów zawiązała się w Śmiłowie Wspólnota KARMEL.

 

 

 

 

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
głoście dzieła Jego wśród narodów!
Śpiewajcie Mu i grajcie Mu,
rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!
Szczyćcie się Jego świętym imieniem;
niech się weseli serce szukająch Pana!

 

Życie jest po to,  aby je odkryć.

Zaufaj Panu, On chce Cię uzdrowić i uwolnić Mocą swego Słowa.

 

 

W dniu 25 września 2011 piętnastu przedstawicieli Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „NAZARET” wraz z księdzem opiekunem Jerzym Czają wybrało się do parafii pw. św. Małgorzaty Panny i Męczennicy i Matki Boskiej Szkaplerznej w Śmiłowie.

Pojechaliśmy tam, by na trzech Mszach Św. modlić się i dawać świadectwo wiary pośród parafian, a tym samym zachęcić ich do uczestnictwa w rozpoczynających się 4 października Seminariach Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego w tamtej parafii. Spotkania będą prowadzone przez naszego opiekuna, ks. Jerzego Czaję i animatorów ze Wspólnoty.

Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji tego dzieła, które wkrótce stanie się udziałem mieszkańców Śmiłowa i podległych wsi.

 

 

 

Z wielką radością 5 stycznia 2012 roku powitaliśmy nowych „duchaczy”, jak nazywa się absolwentów Seminariów Odnowy w Duchu Świętym. Osoby, które 4 października 2011 rozpoczęły czas Seminariów, zakończyły je Mszą Św., koncelebrowaną przez ks. Jerzego Czaję i ks. Jerzego Ptacha w sali Św. Jana Bosko.

Spotkania odbywały się w każdy wtorek w parafii pod wezwaniem Św. Małgorzaty Panny i Męczennicy i Matki Boskiej Szkaplerznej w Śmiłowie i były otwarte dla wszystkich zainteresowanych, głównie z tamtejszych okolic.

Zachwyt i radość na twarzach osób, które przeżyły ten wspaniały czas w swoim życiu sprawiły, że śmiało można stwierdzić, że był to czas łaski i błogosławieństwa w ich życiu. Dzięki seminariom polska Odnowa w Duchu Świętym wzbogaci się o kolejnych 13 członków, na czele z ks. proboszczem śmiłowskiej parafii, ks. Jerzym Ptachem.

Spotkanie Wspólnoty zostało również wykorzystane by uczcić urodziny księdza Jerzego Czaji, które przypadały w sobotę, 7 stycznia. Wniesiono wspaniały tort, którym zaskoczony ksiądz-opiekun częstował później wszystkich chętnych.

Po Mszy Św. i udekorowaniu absolwentów Seminariów dyplomami i symbolem Ducha Świętego – gołąbka noszonego z dumą w klapie marynarki – wszyscy uczestniczyli w agapie, wieńczącej dzień pełen wrażeń.

Panie, prosimy, by wszystkie osoby, które przeżyły seminaria w Śmiłowie potrafiły w swoim życiu świadczyć teraz o Tobie pełniej i doskonalej.

 

@ Wniosek, że rekolekcje były owocne, ponieważ zawiązała się grupa - super. Bardzo się cieszę. Chwala Panu!! Bardzo ciekawe jest to, że do grup Odnowy w Duchu Św. wstępują ludzie młodzi - a tu niespodzianka! Na zdjęciach widzę dużo osób starszych - Duch ochoczy…! Piękne.

Naprawdę cieszę się z tak pięknych rekolekcji, jakie przeżyliście - widoczna na zdjęciach radość, wielka radość Parafian, to świadczy o wielkim działaniu Ducha Św. …! /Mariola Jarzębowski - Hamburg/

 

Co to jest Odnowa w Duchu Świętym?

Odnowa w Duchu Świętym to ruch w Kościele katolickim, który skupia rzesze ludzi na całym świecie. Należą do niego zarówno świeccy jak i duchowni, młodzi i starsi a nawet dzieci i całe rodziny. Założycielem tego ruchu jest sam Duch Święty.

Celem Odnowy w Duchu Świętym jest ożywienie naszej wiary w Jezusa Chrystusa, przywrócenie nam żarliwości pierwszych chrześcijan oraz przemiany naszego życia.  

 Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha, który daje nam łaskę radości życia w wierze. Dlatego zapraszamy do wspólnoty ludzi, którzy podobnie jak Ty pragną doświadczyć mocy Ducha Świętego. Spotykają się oni co tydzień na modlitwie, uczestniczą w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, organizują Forum Charyzmatyczne. To wszystko po to, aby człowiek mógł doświadczyć tego, iż JEZUS ŻYJE!!!

  Jak to się zaczęło?

Nikt nie zna dokładnej daty, jednak możemy przyjąć, że Odnowa Charyzmatyczna w Kościele katolickim narodziła się po Soborze Watykańskim II (w latach 1962-1965). Znamienne były słowa przy otwarciu soboru, które wypowiedział papież Jan XXIII, błagając Ducha Świętego słowami: „Odnów w tych dniach Twoje cuda tak, jak było to podczas Zesłania Ducha Świętego”.

 Niedługo po soborze, wiosną 1967 roku w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Duqesne, grupa studentów, sióstr zakonnych i profesorów prosiła Ducha Świętego o tę samą siłę i tę samą żarliwość, jaką dał On pierwszym chrześcijanom. Zrozumieli oni bowiem, że chrześcijaństwo to nie filozofia, ale życie i to życie nadprzyrodzone oraz uczestnictwo w życiu samego zmartwychwstałego Jezusa.

 Przez kilka miesięcy osoby te modliły się każdego dnia słowami: „Przyjdź Duchu Święty”. Po kilku miesiącach otrzymali chrzest w Duchu Świętym i natychmiast opanował ich stan głębokiego pokoju oraz nieopisanej radości. Zostali napełnieni nadzwyczajną mocą Bożą, entuzjazmem i ogromnym pragnieniem by być świadkami Chrystusa. Zauważyli również, że otrzymali dary charyzmatyczne: dar języków, prorokowania, rozeznawania duchów  i uzdrawiania, podobnie jak apostołowie w Wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego:

„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak jak im Duch pozwalał mówić.” (Dz 2,4)

 Świadectwa osób obecnych w Duquesne, które przeżyły nowe wylanie Ducha Świętego, rozpaliły pragnienie doświadczenia tego samego u innych osób. W czasie spotkań modlitewnych na Uniwersytecie Notre Dame w South Bend modlący się tam studenci i ich wykładowcy, doświadczyli podobnie jak owa grupa z Duquesne: odnowienia wiary, żarliwości modlitwy, nawiązania nowego, osobistego kontaktu z Chrystusem oraz obdarowania darami charyzmatycznymi.  

 W kwietniu 1967 r. w USA około stu osób świętowało I Kongres Narodowy Odnowy Charyzmatycznej. Trzy miesiące poźniej, 30 czerwca, pięć osób poprowadziło pierwsze spotkanie modlitewne otwarte dla wszystkich studentów z różnych uniwersytetów. Był to oficjalny „wybuch” Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim.

 W następnych latach, dzięki działaniu Ducha Świętego i świadectw składanych przez ludzi Odnowa Charyzmatyczna rosprzestrzeniała się po całym świecie, docierając prawie do wszystkich krajów. Tak jest do dzisiaj, kiedy to kolejni ludzie doświadczają działania Ducha Świętego w swoim życiu i pragną o tym świadczyć oraz dzielić się tym doświadczeniem z innymi.

Czy Odnowa w Duchu Świętym to jedyna droga?

W Kościele katolickim istnieje wiele ruchów i wspólnot, których celem jest ożywienie naszej wiary i relacji z Jezusem Chrystusem. Odnowa w Duchu Świętym jest jedną z takich dróg. Jednak każdy z nas bez wyjątku potrzebuje Ducha Świętego, który według słów samego Jezusa, jest naszym Pocieszycielem: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.” (J 14,16-17) Duch Święty jest również tym, który objawia nam prawdę o Jezusie Chrystusie: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.” (J 16,13), a także prawdę o grzechu: „On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.” (J 16,8)     
 
Duch Święty daje nam także siłę i zapał aby świadczyć o Jezusie.

Opracowanie: na podst. książki „Godzina Ducha Świętego” Serafino Falvo

 

Zawierzenie Wspólnoty KARMEL

16 stycznia 2012 r. na 145 Nabożeństwie Szkaplerznym oddaliśmy naszą Wspólnotę naszej Pani Śmiłowskiej - Królowej Karmelu.

Po nabożeństwie odbyło sie spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania (34 osoby). Spotkanie prowadziły osoby z Odnowy w Duchu Św. /Małgorzata z Piły, Adam i Marek z gitarą; w śpiewie pomagała Sylwia/. Dwa dni później z młodzieżą w Zelgniewie (17 osób) spotkanie ewangelizacyjne prowadził Marek wraz z Karoliną.

@ ...Akurat 16 stycznia 2012 r., kiedy wspólnota Karmel została zawierzona Maryi Królowej Karmelu ja otrzymałam pracę w szpitalu a 16 lutego 2012 r. zawierzyłam swoje życie Matce Bożej Królowej Karmelu i to właśnie do Księdza pokierował mnie Pan abym… Dziękuję Panu Bogu za Księdza na mojej drodze życia. Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich radościach i trudach życia.   (22 I 16 - Bożena Kula - Bydgoszcz)

 

SERCA NASZE wskroś przeszywa,
wielka radość, moc bez miary.
Bo Duch Święty dziś w nie wlewa
siedmiorakie swoje dary.

O Duchu Święty zlej łaski zdroje
i uczyń w sercach mieszkanie swoje.

W Sakramencie Umocnienia,
sam Duch na nas zlewa dary.
Byśmy w chwilach zniechęcenia
z nich czerpali moc ofiary.

Przez Sakrament Bierzmowania,
przemieniamy się w rycerzy.
Aby wiarę swą wyznawać,
dzielnie bronić, w świecie szerzyć.

 

 

 

 

 

 


DUCHU ŚWIĘTY Stworzycielu C G
ożywiaj moją modlitwę, F C
ożywiaj moje pragnienie d G
pełnienia woli Ojca. C G


Duchu Święty Stworzycielu C G
otwieraj moje oczy by widziały F C
otwieraj moje uszy by słyszały, d G
serce aby czuło. a
Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź. F G

 

21 VIII 12  naszej Mszy św., przed cotygodniowym spotkaniem, przewodniczył i homilię wygłosił o. Jarosław Górka OCD - karmelita bosy z Rzymu.

 

 

I ROCZNICA WSPÓLNOTY KARMEL

 

Po Mszy św. wotywnej o Duchu Św. w kaplicy św. Józefa.

 

 

 

 

Modlitewne spotkanie w refektarzu.

 

 

 

 

 

 

Spotkania Wspólnoty KARMEL - wtorki godz. 17.00.

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Skupienia Wspólnot Odnowy w Duchu Św.

w Górce Klasztornej 19 X 13 r.

 

Ten dzień wspólnoty został zorganizowany przez Wspólnoty ze Złotowa, Górki Kl. oraz Śmiłowa. Temat dnia: Maryja Matka Kościoła i Odnowy w Duchu Św.

Wspólnota KARMEl przed ołtarzem MB Szkaplerznej.

 

 

 

 

Dzień Skupienia Wspólnot Odnowy w Duchu Św.

w Górce Klasztornej 18 X 14 r.

 

 

Myślą przewodnią dnia skupienia była MODLITWA JEZUSOWA

 

 

 

 

Seminaria

Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego

Śmiłowo 21 X 2014 – 17 III 2015

 

 Stanisław Grzybowski

i  Bogumił Grzybowski

 Radujemy się z Wami „Duchacze”,

że pomyślnie ukończyliście Seminaria. Gratulujemy!

 

 

 

Dzień Skupienia Wspólnot Odnowy w Duchu Św.

w Górce Klasztornej 25 IV 15 r.

 

Dzień ten przeżyliśmy razem ze wspólnotą TCHNIENIE ze Złotowa oraz ze wspólnotą z Górki Kl.

Wróciliśmy umocnieni. Niech żałują ci, którzy nie należą do naszej wspólnoty KARMEL.

 

 

 

 

KRONIKA WSPÓLNOTY KARMEL

Wspólnota KARMEL prowadzi swą Kronikę. Odchodzącego Proboszcza - Opiekuna Wspólnoty, proszono o wpis do Kroniki:

"Wszystkich Członków Wspólnoty oddaję w opiekę Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Archanioła. Bądźcie czujni na tchnienia Ducha Świętego.

Będzie mi brak wtorkowych modlitewnych spotkań.

Polecam się Waszym modlitwom, tak za życia, jak i po mojej śmierci.

ks. Jerzy

 

Spotkanie Wspólnoty KARMEL w Bydgoszczy

Wspólnota KARMEL nadal istnieje. Członkowie tej wspólnoty na spotkania dojeżdżają do Górki Kl. lub do Piły.

12 grudnia 2015 r. część Wspólnoty Karmel przyjechała do swego Opiekuna do Domu im. św. Jana Pawła II do Bydgoszczy, gdzie odbyło się modlitewne spotkanie. Po odśpiewaniu kilku pieśni do Ducha Św. rozważaliśmy tekst z listu św. Pawła do Filipian: 4,4-7. Po pieśniach na uwielbienie i świadectwach przy kawie - wspólne zdjęcie.

 

 

 

 

 

Jasna Góra: Odnowa w Duchu Świętym dziękuje za 50 lat istnienia  

Wielkie dziękczynienie za 50 lat istnienia Odnowy w Duchu Świętym w Kościele zanoszone było dziś na Jasnej Górze. Z udziałem kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów odbyło się 22. ogólnopolskie czuwanie. Jubileusz jest okazją nie tylko uwielbienia Boga, ale nade wszystko do rozbudzenia w ochrzczonych zapału ewangelizacyjnego i rozeznania nowych wyzwań na przyszłość.

Ks. Sławomir Płusa, przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów podkreśla, że spotkanie jest przede wszystkim modlitwą o nowe wylanie Ducha Świętego. - Papież Franciszek na spotkaniu z włoską Odnową mówił, że naszym zadaniem jest dzielić się doświadczeniem chrztu w Duchu Świętym. Chcemy modlić się o rozpalenie mocy sakramentu chrztu św. i bierzmowania i o owocną współpracę z Duchem Świętym w codzienności, zwłaszcza w ewangelizacji – powiedział ks. Płusa.

Na Czuwaniu obecny był bp Bronisław Dembowski, wieloletni delegat Episkopatu ds. Odnowy w Duchu Świętym. Posługę muzyczną pełnił zespół Nazaret, a posługę animacji gestami prowadziła siostra Nikodema ze zgromadzenia sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W programie spotkania znalazły się m.in.: konferencja „Otworzyć się na łaskę Odnowy”, modlitwa o otwarcie na odnowę życia w Duchu Świętym, konferencja: „Spełniona obietnica”, świadectwa, modlitwy dziękczynne i wstawiennicze. Mszy św. wieńczącej spotkanie przewodniczył na Szczycie bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy arch. wrocławskiej, związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym.

 

@ …Ksiądz ma w tym swój nie mały udział. Drogi Księże, dziękuję Bogu że się spotkaliśmy; nie wyobrażam sobie tego co się dziś dzieje bez tych dwóch lat we wspólnocie KARMEL i bez Szkaplerza. Szkaplerz noś… Bóg zapłać. 8 III 19 Marek J.

 

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: PÓJDŹ ZA MNĄ


Aktualizacja podstrony: 12 marca 2019 13:44