PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚMIŁOWO 

AKTUALNOŚCI

 

  Zob. świadectwo oraz wpis: ŚW. RAFAŁ ARCHANIOŁ; zob. Medalion na mogile ks. Pralata BOHATER; Uliczne kundelki zapobiegły gwałtowi, zob. SŁAWNE PSY; zob. nowe wpisy do KSIĘGI GOŚCI

 

 

 

UROCZYSTE POŻEGNANIE

Pożegnanie Ks. Jerzego - Śmiłowo 28.06.2015 - pokaz

 

Ks. Jerzy mówi, że kapłan jest jak pomost łączący dwa brzegi - ziemski i niebieski. Musi cierpliwie przeprowadzać dusze na drugi brzeg. A most ma to do siebie, że ludzie po nim depczą, brudzą, a nawet na niego plują. On wszystko musi wytrzymać. Takie jest przeznaczenie mostu i takie jest powołanie kapłana. Ważne, że inni dzięki niemu przedostaną sie na drugi brzeg.

Księży można też porównać do samolotów. Tysiące samolotów szybuje w powietrzu. O nich się nie mówi. Ale jak jeden samolot spadnie, mówi o nich cały świat.


Drogi Księże Proboszczu!

Rozstania są trudne tylko wtedy, gdy nadchodzi chwila pożegnania z osobą bliską sercu. Smutek, jaki dziś odczuwamy, dowodzi, że dla wszystkich obecnych w tej świątyni jesteś naprawdę kimś wyjątkowym.
Kiedy patrzymy wstecz na 35 lat Twojej posługi wśród nas, dostrzegamy, jak wielką wartość mają słowa: „Żyj ta
k, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie”. Ślady Twojej pracy, Księże Proboszczu, dostrzegamy wokół, a ślady Twojej działalności duszpasterskiej tkwią w naszych sercach.
Wystarczy chwila zadumy, by je ujrzeć. Gdy zapada wieczór, mrok rozjaśnia blask z kościelnych wież, a płynący w dal dźwięk dzwonów przyzywa do kościoła. To owoce Twojej pracy, Księże. Kiedy zagubieni zmierzają ku świątyni, by szukać pomocy, padają na kolana przed ołtarzem. Kiedy strapieni szukają pocieszenia, powierzają swe troski Matce Bożej Szkaplerznej.
Trudno wskazać dziś wszystkie dzieła Twych rąk, ale patrząc na owoce Twej pracy,
dostrzegamy miłość, jaką kryje Twoje serce do Boga
i ludzi.
„Być dobrym to rzecz szlachetna, ale uczyć innych być dobrymi, to rzecz jeszcze szlachetniejsza.” Czcigodny Księże, 35 lat Twojej posługi dowiodło, że jesteś i dobrym kapłanem, i dobrym człowiekiem. Wielu  z nas od lat podziwia, Księże, Twoją wierność zasadom i odwagę  w głoszeniu poglądów, Twój patriotyzm i troskę o los naszej Małej Ojczyzny, Twoje zawierzenie Bogu i Matce Najświętszej oraz ofiarną służbę każdemu człowiekowi.
Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności za dar Takiego Kapłaństwa. Możemy Ci, Księże, ofiarować tylk
o modlitwę. Modlić się będziemy o zdrowie dla Ciebie i prosić Boga o to, by zasiane przez Ciebie ziarno wydało plony obfite.

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Delegatura w Pile

 Piła, 26. 06. 2015 r.

 Ks. Kanonik Jerzy Ptach

Proboszcz Parafii pw. Św. Małgorzaty

i Matki Bożej szkaplerznej

w Śmiłowie

 Motto:

Inni budowali dla nas

my dla potomności

niechaj nam Pan Bóg

drogę do nieba wygości

 

     W związku z zakończeniem misji kanonicznej pełnienia obowiązków Proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie składam najserdeczniejsze podziękowanie i staropolskie Bóg zapłać za szczególna troskę oraz wkład pracy w rewaloryzację zabytkowej świątyni parafialnej, która jest jedną z pereł dziedzictwa kulturowego Krajny oraz żywego od czasów staropolskich kultu Matki Bożej Szkaplerznej.

     Proszę także przyjąć wyrazy wdzięczności za twórczą współpracę przy realizacji działań na rzecz troski o zabytkową świątynię i cmentarz oraz podziękowanie za owocne starania o rozwój życia religijno-patriotycznego w Parafii i poza jej granicami, publikacje, piękną stronę internetową, a także trwałe  upamiętnienie kaprala Piotra Konieczki – Naszego Bohatera 1939 r.

     Jednocześnie życzę wielu łask Bożych, dużo zdrowia i sił na dalsze lata realizacji powołania kapłańskiego Ad multos Annos!

/-/ mgr Roman Chwaliszewski

 Pożegnanie Ks. Jerzego - Śmiłowo 28.06.2015 - pokaz

 

 

 

   

ADORACJA MEDJUGORSKA - BOŻE CIAŁO 04.06.2015

Błogosławiona Matka prowadzi nas ku swojemu Synowi w Najświętszym Sakramencie.
Serce Maryi jest drzwiami prowadzącymi prosto do Eucharystycznego Serca Jezusa.
Nikt nie pragnął tak bardzo zobaczyć Jezusa kochanego w Najświętszym Sakramencie,
jak Maryja, Jego Matka.
Bowiem nikt nie oglądał Go tak mało miłowanego i tak odrzuconego jak Maryja,
kiedy stała u stóp Krzyża.

 

 

 

 

Niedziela powołaniowa

26 IV w Niedzielę Dobrego Pasterza gościliśmy kleryków naszego Bydgoskiego Seminarium Duchownego /Diakon Rafał Wegner, kl. Adam Stachowiak, kl. Bartłomiej Brzeziński/.

Ks. Diakon z ambony głosił kazanie; pozostali klerycy dawali świadectwo o swojej drodze do kapłaństwa.

Popołudniu księża klerycy, przy kawie spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Wspierania Powołań.

 

 

 

 

EMAUS w Poniedziałek Wielkanocny 

Od 1986 r., czyli od 29 lat w Śmiłowie istnieje religijno-folklorystyczny zwyczaj - Emaus. Przyjeżdżamy do kościoła pojazdami, które po Mszy św. są poświecone. Dla wielu Parafian oraz Gości nasze EMAUS, po zimowej przerwie jest zapoczątkowaniem nowego sezonu. Podczas naszego Emaus prosimy Boga o błogosławieństwo dla kierowców, dla korzystających  z pojazdów, dla użytkowników dróg oraz modlimy się za zmarłych w wypadkach drogowych. Wzywamy orędownictwa patrona kierowców św. Krzysztofa, a szczególnie bliskiego nam patrona podróżnych św. Rafała Archanioła. Oddajemy się też naszej patronce Matce Bożej Szkaplerznej.

 

 

 

 

 

Od 14 lat podczas Emaus włączamy się w finansową pomoc w akcję Św. Krzysztof – środki transportu dla misjonarzy  MIVA POLSKA.

W tym roku poświęcono: 133 samochody, 3 ciągniki, 14 rowerów, 4 motocykle i jedną hulajnogę. Emaus odbywa się w Zelgniewie i w Śmiłowie. W Śmiłowie każdy pojazd został pobłogosławiony relikwiami bł. Marii Karłowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

GRÓB PAŃSKI 2015 

   Grób, jak zawsze, przygotowała nasza katechetka, animatorka Ogniska Misyjnego p. Halina Czarnecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELKI CZWARTEK dzień ustanowienia Ofiary Mszy św. i sakramentu kapłaństwa. Podczas Uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej odbył się obrzęd mycia nóg.

Akcja Słudzy Pana: modlitwy w intencji konkretnego księdza. Po Liturgii Wielkiego Czwartku parafianie mogli wziąć specjalnie przygotowane "wizytówki", na których widnieje imię księdza, rok jego święceń oraz intencja. Osoba, która wzięła intencję tym samym zobowiązuje się do modlitwy za danego księdza przez kolejne 30 dni. Na wizytówce jest też wskazówka, że po zakończonej modlitwie można przekazać tę intencję kolejnej osobie, aby modlitwa trwała.

 

 

 

 

 

 

 

REKOLEKCJE SZKOLNE Dziękuję za pomoc pp. katechetkom Renacie i Halinie; p. Sylwii za multimedialną aranżację oraz wszystkim, którzy wspomagali nas modlitewnie, m.in. chorym. Głównym tematem rekolekcji była miłość do Ojczyzny oraz tajemnica Eucharystii. W piątek odprawiłem Mszę św. za Ojczyznę, podczas której odbyła się promocja ministrancka Jakuba i Alberta. xjp

 

 

 

 

 

 

 

     SPKiO - Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic

 

  "W dowód uznania za długoletnią

  działalność historyczno - społeczna"

 

 

 

 

http://www.mojekaczory.pl/aktualnosci/new/id/173

http://www.naszekaczory.pl/spotkanie-spkio-z-ks-jerzym-ptachem/

@ Księże Kanoniku! Zawsze byłem pełen uznania dla pracy Księdza Kanonika. Gratuluję Honorowego Członkostwa w tej pięknej społeczno-kulturowej organizacji. Teraz, gdy jestem poza dekanatem, jeszcze bardziej doceniam Księdza pracę i szerokie zainteresowania oraz działalność religijną, duszpasterską i społeczną. Szczęść Boże!

 Ks. Roman Jakubowski /b. dziekan dekanatu Wysoka/

 

 

 

            >> TRZECH KRÓLI ŚMIŁOWO 2015

 

Orszak 3 Króli w uroczystość Objawienia Pańskiego

W tym dniu świętowaliśmy Misyjny Dzień Dzieci. Jak zwykle

zaangażowane było nasze Ognisko Misyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

>>  FOTOGALERIA - PARAFIA W ROKU 2014

STATYSTYKA ANNO DOMINI 2014

CHRZTY W roku kanonizacji św. Jana Pawła II z wody i Ducha Św. odrodzili się: *Niklas Władysław Hartman *Kacper Kemnitz *Maja Anna Żołędziowska *Antoni Nowak *Wojciech Wajer *Zuzanna Kosińska *Nadia Magdalena Drzewiecka *Karolina Nieciąg *Marcelina Magdalena Kotuła *Filip Maksymilian Kroll  *Maja Aleksandra Malińska  *Aleksandra Czerwińska  *Agata Gruenke

POGRZEBY „Wy też bądźcie gotowi...” (Łk 12,40) †Henryk Pietrasik lat 70 †Bogdan Perski 69 †Bronisława Baranowska 91 †Leokadia Domasik 89 †Łucja Czarnecka 86 †Wiktoria Zgórska 80 †Eugenia Matuszczak 89 †Gabriela Milachowska 87 †Zofia Sadło 79 †Iwona Kroll 45 †Elżbieta Sykulska 83 †Barbara Rychlik 69 †Paweł Bury 86 †Jan Paluszkiewicz 59 †Zdzisława Paluszkiewicz 51 †Czesław Kostrzewa 82 †Jan Kuska 85 †Czesław Bader 76 †Kazimiera Regina Lach 70 †Józef Puchała 84

MAŁŻEŃSTWO Sakrament małżeństwa zawarli: Marcin Lach ↔ Ilona Witt, Robert Gruenke ↔ Natalia Klapp, Paweł Hartman ↔ Jagoda Troczyńska, Przemysław Podoba ↔ Michalina Mikosz, Bartłomiej Nowak ↔ Natalia Padewska, Mateusz Zelmanowski ↔ Joanna Łukaszuk, Paweł Kordek ↔ Agata Kubisiak, Waldemar Bandurski ↔ Joanna Parecka, Rafał Kluczek ↔ Magdalena Koc, Janusz Kałabun ↔ Regina Konkol, Filip Szymkowiak ↔ Weronika Szewczyk

Złoty jubileusz małżeństwa obchodzili: Edmund i Ingeborg Nowak

 

Rubinowego jubileuszu  małżeństwa (40) doczekali się: Józef i Krystyna Koc,  Zdzisław i Halina Kujawa, Andrzej i Wanda Bethke, Józef i Krystyna Burza, Piotr i Grażyna Koschany, Rajmund i Grażyna Fillinger, Mieczysław i Maria Hyl

Perłowy jubileusz małżeństwa (30) przeżywali: Andrzej i Teresa Czerwińscy, Henryk i Alina Zinter, Zbigniew i Elżbieta Romaniszyn

Srebrny jubileusz małżeństwa (25) przeżywali: Dariusz i Danuta Kubisiak, Adam i Danuta Kubiak, Maciej i Danuta Krawiec, Wiesław i Mariola Nowak

INWESTYCJE nowe pokrycie dachu kościoła nad prezbiterium, zakrystią i południową stroną - dachówką OMEGA 10 | nowe rynny nad prezbiterium | renowacja rzygacza | nowy krzyż misyjny w Śmiłowie | konserwacja łożysk przy dzwonach | renowacja krzyża przydrożnego w Śmiłowie i nowa pasyjka | konserwacja drzwi kościoła | nowy wzmacniacz | tablica pamiątkowa Bohatera | tablica pamiątkowa kapłanów | nowe 3 witraże na wieży kościoła | nowy witraż w archiwum nad kostnicą.

KARMEL W ŚMIŁOWIE Nasze Bractwo Szkaplerzne w 2014 r. powiększyło się o 89 osób. Obecnie należy do niego 1656 osób, w tym 445 spoza parafii. 16 grudnia odbyło się 179 Nabożeństwo szkaplerzne.

 

WYDARZENIE ROKU TV TRWAM na cyfrowym multipleksie. Pielgrzymka Parafian do Rzymu na kanonizację św. Jana Pawła II. Złoty Jubileusz kapłaństwa. Nowy dach na kościele. W Śmiłowie i w Jeziorkach wędrowała Biblia, wręczona przez ks. bpa Jana Tyrawę w Bydgoszczy w Uroczystość Chrystusa Króla 2013 r.

http://malgorzata.smilowo.parafia.info Nasza strona internetowa istnieje 11 lat. W tym czasie została odwiedzona 262.000 razy. Posiada 36 podstron, m.in. Wiadomości Duszpasterskie, gdzie można znaleźć Iskierki z prasy. W  iskierkach znajdziemy odpowiedź na ważne aktualne pytania. Polecamy na każdy dzień Myśli św. Tereski oraz motto miesiąca. Na zakładkę Biuro parafialne warto wejść przed zgłoszeniem chrztu i ślubu; na zakładkę Cmentarz, zgłaszając pogrzeb oraz przed zamawianiem pomnika (znajdziemy tu wybór napisów na pomniki).

 

BÓG – HONOR – OJCZYZNA W Święto Niepodległości 11 listopada 2014 roku wywieszono flagi narodowe: w Śmiłowie - 44, w Zelgniewie - 13, w Jeziorkach - 15, w Brodnej - 11.

 

 

 

Z okazji Nowego Roku Pańskiego życzmy sobie,

byśmy nie dali się nikomu zmanipulować,

byśmy jak nasi przodkowie,

 którzy 96 lat temu bohatersko walczyli

w Powstaniu Wielkopolskim,

byli zawsze wierni dewizie Bóg - Honor - Ojczyzna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace remontowe:

 

Wymiana całego  dachu – zakończona.
Strona południowa:
13 – 30 października 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

Aktualizacja podstrony: 14 grudnia 2016 15:59
 


 

Powrót     Strona główna     Dalej